این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است

متن_کتاب

اندازه گیری به ما کمک می کند تا مقایسه ای بین اشیا انجام دهیم:

کوتاهی و بلندی، بزرگی و کوچکی، اندازه و مقایسه اشیا با هم»

اندازه گیری یک مرحله مهم برای جمع آوری اطلاعات است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیت چیست : هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد.

کمیت مثل چی؟  جرم جسم، حجم جسم، زمان، وزن، چگالی، نیرو، انرژی و.

دانشمندان برای آنکه عدد های حاصل از اندازه گیری های مختلف یک چیز باهم

مقایسه پذیر باشند توافق کردند که :

 برای هر کمیت یکای معینی تعریف نمایند.»

به  یکای اندازه گیری واحد نیز می گویند.

مثال:     جرم هاردی  m = 100Kg 

جرم : کمیت  / 100 : اندازه / Kg : واحد 

 

پس اگر بخواهیم یک کمیت را گزارش کنیم باید چه چیز هایی را  ذکر کنیم؟؟

عدد (اندازه)  و   یکا(واحد)


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei
کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل (ع) ادیمی خرید، فروش و قیمت انواع زرشک . دانلود تمامی فایل های مورد نیاز برای دانش آموزان و دانشجویان Teb Med Tourism Co حفاظ ساختمان کتاب مبانی کارآفرینی – علی اکبر احمدی و حسن درویش به دنبال یک زندگی جدید سکوت محض