* وزن *
نماد: w
تعریف:  نیروی گرانش یا همان نیروی جاذبه ای که از طرف زمین به جسم وارد میشود و جسم را به طرف خود میکشد.
یکا: نیوتن N
وسیله اندازگیری : نیروسنج
فرمول : جرم جسم ضرب نیروی جاذبه W=m.g 

نیروی جاذبه یا همان گرانش :  برابر با 9.8 نیوتن بر کیلوگرم است
که برای حل اسان سوالات آن را 10 نیوتن بر کیلو گرم میگیرند.

 

نکته: 
وزن  یک جسم  100 گرمی  معادل   1 نیوتون   می باشد.
وزن  یک جسم  1کیلوگرمی  معادل  10 نیوتون   می باشد.

 

مثال:
جرم یک جسم 5 نیوتنی برابر با    =  500 گرم می باشد.
وزن (برحسب نیوتن) ضرب در 100 = جرم جسم (گرم)

 

نیرو سنج

داخل نیرو سنج یک فنر وجود دارد که می تواند کشیده شود.
مقدار کشیدگی فنر داخل نیرو سنج به نیرویی (نیروی وزن) بستگی دارد که به آن (نیروسنج) وارد می شود
.

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها

نکسوس دانلود قیمت دیزل ژنراتور کتاب تاریخ تحلیلی صدراسلام دکترنصیری جذب پسر مورد علاقه ترجمه رسمی زبان چکی مطالب طنز و خنده دار-خوارزم اپیلاسیون با کمترین هزینه فونت فا پرورش عروس هلندی نسلینه